Joustopakkauksilla tarkoitetaan rullamuotoisista materiaaleista tehtyjä pakkauksia, jotka saavat oman muotonsa vasta lopuksi pakkauskoneessa.  Joustopakkauksen materiaali saattaa sisältää useita kerroksia esimerkiksi muovia, alumiinifolioita tai paperia.

Pakattava tuote asettaa vaatimukset joustopakkausmateriaalille. Tyypillinen vaatimus on esimerkiksi elintarvikekelpoisuus. Myös käyttäjät vaativat usein pakkauksilta tiettyjä ominaisuuksia, kuten pakkauksen helppoa avattuvuutta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perforoinnilla, mikä tarkoittaa pienen tasaisen rei’ityksen tai puhkomisen tekemistä, tai osittaisella leikkauksella. Osittaisella leikkauksella tarkoitetaan materiaaliin tehtävää viiltoa. Joustopakkauksille on asetettu myös lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Esimerkiksi pakkauksissa ei saa käyttää ylimääräistä materiaalia ja uudelleen käytettäviksi tarkoitettujen pakkauksien tulee kestää kuljetuksia ja käsittelyä turvallisesti.

SEI Flexible Packaging on uusi tuotelinja, joka on suunniteltu erityisesti joustopakkausten suurnopeustyöstöön. Yhdellä laserjärjestelmällä pystyy suorittamaan leikkauksen, perforoinnin ja osittaisen leikkauksen (laser scoring) joustaville yksi- tai monikerrosmateriaaleille. Järjestelmä voi olla integroitu suoraan tuotantolinjaan tai toimia itsenäisesti.

Packmaster OEM

Tuotepakkausten prosessointiin – OEM versio Packmasterista sopii integroitavaksi suoraan tuotantolinjaan.

Lue lisää

Packmaster

Tuotepakkausten prosessointiin – SEI:n uusi Flexible Packaging tuotelinja tuo valmiin ratkaisun niin leikkaukseen, aukotukseen, perforointiin kuin myös erilaisiin osittaisen leikkuun tarpeisiin.

Lue lisää