Henkilötietolaki (523/1999)10 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tässä tietosuojaselosteessa käsitellään, kuinka KILT Oy käyttää ja kerää tietoa asiakkaistaan.

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Nimi: Kilt Oy
Y-tunnus: 1054242-8
Osoite: Vesiroineenkatu 3
Postinumero: 33720
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: +358 20 785 1515
Sähköpostiosoite: info@kilt.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kilt Oy
Nimi: Kimmo Vänni
Osoite: Vesiroineenkatu 3
Postinumero:   33720
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: +358 20 785 1515
Sähköposti:  info@kilt.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Kilt Oy
Nimi: Kimmo Vänni
Osoite: Vesiroineenkatu 3
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: +358 20 785 1515
Sähköposti: info@kilt.fi

4. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • tilausten toimittaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä kehittäminen
  • asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta sähköisissä palveluissa
  • uusien asiakassuhteiden luominen
  • tuotteiden ja palvelujen myynti ja markkinointi

Asiakasrekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin lisäksi rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

Suoramarkkinointia yhteisölle saa yllä mainittujen lakien pohjalta harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Lainkohdan perusteella yrityksen tai muun yhteisön edustajalle voi lähettää uutiskirjeitä ja sähköistä suoramarkkinointia, vaikka ei olisi pyytänyt sitä koskevaa lupaa ennakkoon. GDPR (tietosuoja-asetus) ei tuo tähän muutosta.

Oikeus tulla unohdetuksi:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Oikeus tarkistaa omat tiedot:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja suoramarkkinointirekisterissämme on sekä pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta. Koska tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista, ei KILT Oy:llä ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä tietosuojavaltuutettua. Asiakasrekisteriin kerätään ja tallennetetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

Yleiset: Nimi, yritys, y-tunnus, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti), toimiala.

Lasertarvikkeet.fi ja Kaivertajankauppa.fi verkkokaupat: Käyttäjätunnus, tilaushistoria (tilatut tuotteet, tilausten päivämäärät sekä tilaukseen liittyvät viestit), laskutusosoite, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, merkintä ajankohdasta, milloin käyttäjä on rekisteröitynyt kyseiseen verkkokauppaan sekä viimeksi kirjautunut sisään.

Sähköpostimarkkinointilista (Mailchimp palvelu): Sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, toimiala, merkintä ajankohdasta, milloin käyttäjä on lisätty listalle sekä tietoja viimeksi muokattu, arvio maantieteellisestä sijainnista kaupungin tarkkuudella sekä arvio suosikki email -ohjelmistosta ja kielestä, avatut mainoskirjeet ja ajankohdat, milloin mainoskirjeet on avattu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti uusasiakashankinnan kautta erilaisista yleisesti saatavilla olevista maksullisista rekistereistä, kuten Bisnode-yritysrekisteristä (HetiL 8 § 1 mom. 8 kohta), tai julkisesti näkyvillä olevista maksuttomista lähteistä esim. internet, verkkosivujemme kautta tulevilta lomakkeilta sekä henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevilla servereillä.

8. Rekisteröityjen tietojen käytön ja suojaamisen yleiset periaatteet

  • Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille asiakasrekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin asiakkaan tietojen ylläpitäminen olennaisena osana kuuluu, pääsevät käsittelemään henkilötietoja.
  • Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, jossa on asianmukaiset suojausjärjestelmät. Väärinkäytösyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä sovellusratkaisuilla.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.