SEI NRGL Textile kankaiden laserleikkaus

KILT valittu EU:n ESMERA projektin laserleikkaushaasteen toteuttajaksi

Esmera hankkeessa tavoitteena tekstiilien uuden sukupolven robotisoitu laserleikkaus

EU:n Horizon2020 rahoituskehyksessä on suuri joukko hankkeita, joihin myös ESMERA kuuluu. ESMERASSA fokus on ennen kaikkea robotisaatiossa ja sen hyödyntämisessä eurooppalaisen tuotannon kilpailukyvyn palauttamisessa. ESMERA-hanke on jaettu kahdeksaan eri haastekokonaisuuteen, joista jokainen paneutuu jonkun teollisuudenalan tuotannollisiin haasteisiin. Yksi haasteista liittyy tekstiilien laserleikkaukseen ja leikattujen kappaleiden automatisoituun käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Näimme haasteen sopivan erinomaisesti yhteen KILT Oy:n osaamisen kanssa laserleikkaamisessa, robotiikassa, ohjelmistoissa ja konenäössä. Samoin näkivät muut ja KILT Oy tuli valituksi hankkeen toteuttajaksi. Hankkeeseen kaivataan teollisia partnereita, joilla on vastaavia tarpeita tekstiilien tai kuitukankaiden käyttäjänä, joko itse jalostaen tai valmiita leikkeleitä tai lopputuotteita käyttäen.

 

Monipuolisia ajankohtaisia haasteita

Tällä hetkellä erilaisten tekstiileistä valmistettujen suojaimien ja suojavaatteiden valmistus on voimakkaassa nousussa Euroopassa, joten projekti on hyvinkin ajankohtainen. Usein puhutaan myös suurista kappalemääristä, jolloin tuotannon automatisointi tulee usein kannattavuuden osalta välttämättömäksi.

Tekstiilien laserleikkuun ollessa moderneilla laserleikkureilla nopeaa ja vaivatonta, projektissa riittää haasteita tavoitteiden ollessa erittäin korkeassa automaatioasteessa sallien kuitenkin joustavan piensarjatuotannon eli käytännössä yksittäisten kappaleiden taloudellisen tuotannon.

Projektin tekniset tavoitteet:

 • Automatisoitu materiaalinsyöttö
 • Automatisoitu kappaleiden nestaus
 • Robotisoitu leikattujen kappaleiden jatkokäsittely
 • Yhteistyörobottien käyttö, jotta robottien kalliilta ja tilaa vievältä eristämiseltä vältytään
 • Tarvittavien jatkotyövaiheiden integrointi, kuten merkintä
 • Tilausten automatisoitu vienti tuotantoon suoraan asiakkaan järjestelmästä
 • FIWARE NGSI avoin robottirajapinta robotin ja muiden tuotantolaitteiden integrointiin ja KPI monitorointiin

Projektin taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteena on, että suunniteltu ratkaisu on taloudellisesti ylivoimainen nykyratkaisuihin verrattuna ottaen huomioon myös vaaditun alkuinvestoinnin.

 • Tilauksesta toimitukseen ajan tiputtaminen alle puoleen nykyisestä
 • Tahtiajan puolittaminen
 • Läpimenoajan puolittaminen
 • Tuote-erän vaihtoajan tiputtaminen nollaan
 • Uuden tuotteen asetusajan tiputtaminen 80% nykyisestä

Tule mukaan tekstiilitoimijoiden verkostoon!

Projektin keskeisenä tavoitteena on kartoittaa tekstiilejä prosessoivia yrityksiä ja selvittää millaisia ratkaisuja vaadittaisiin tuotannon pitämisenä kilpailukykyisenä tulevaisuuden Suomessa ja Euroopassa. Tämän vuoksi ESMERA panostaa projektin näkyvyyteen ja kannustaa yrityksiä ottamaan täyden hyödyn projektissa kehitettävästä teknologiasta. Tämän vuoksi myös KILT Oy kartoittaa osaltaan tulevina kuukausina tekstiilejä prosessoivaa teollisuutta Suomessa. Tavoitteena on löytää sovellukset, joissa robotisoidusta tekstiilien prosessoinnissa olisi merkittävä hyöty kilpailukyvylle sekä prosessoituja tekstiilejä tuotannossaan käyttävät yritykset, jotka hyötyisivät prosessoitujen tekstiilien merkittävästä kustannuslaskusta.

Ota yhteyttä!