Joustopakkauksilla tarkoitetaan rullamuotoisista materiaaleista tehtyjä pakkauksia, jotka saavat lopullisen muotonsa vasta pakkauskoneessa.  Joustopakkauksen materiaali saattaa sisältää useita kerroksia esimerkiksi muovia, alumiinifolioita tai paperia.

Pakattava tuote asettaa vaatimukset joustopakkausmateriaalille. Tyypillinen vaatimus on esimerkiksi elintarvikekelpoisuus. Myös käyttäjät vaativat usein pakkauksilta tiettyjä ominaisuuksia, kuten pakkauksen helppoa avattavuutta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perforoinnilla, joka tarkoittaa pienen, tasaisen rei’ityksen tai puhkomisen tekemistä, tai osittaisella leikkauksella. Osittaisella leikkauksella tarkoitetaan materiaaliin tehtävää viiltoa, joka ei mene materiaalin läpi. Joustopakkauksille on asetettu myös lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Esimerkiksi pakkauksissa ei saa käyttää ylimääräistä materiaalia ja uudelleen käytettäviksi tarkoitettujen pakkausten tulee kestää kuljetuksia ja käsittelyä turvallisesti.

SEI Flexible Packaging on uusi tuotelinja, joka on suunniteltu erityisesti joustopakkausten suurnopeustyöstöön. Yhdellä laserjärjestelmällä voi suorittaa leikkauksen, perforoinnin ja osittaisen leikkauksen (laser scoring) joustaville yksi- tai monikerrosmateriaaleille. Järjestelmä voi olla integroitu suoraan tuotantolinjaan tai toimia itsenäisesti.

Lataa tästä opas joustopakkausten suunnitteluun

SEI Packmaster 600 CW

Tuotepakkausten prosessointiin – SEI:n uusi Flexible Packaging tuotelinja tuo valmiin ratkaisun niin leikkaukseen, aukotukseen, perforointiin kuin myös erilaisiin osittaisen leikkuun tarpeisiin.

Lue lisää