Kartongin laserleikkaus

Savukaasujen haitat on työturvallisuuden riskiarvioinneissa otettava tarkasteluun entistä useammin, kun nykyään laseria käytetään teollisuudessa laajalti monien materiaalien leikkaamiseen, merkitsemiseen, kaiverrukseen ja hitsaukseen. Useimmiten luullaan, että laseria käytetään vain metallien työstämiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös orgaanisten materiaalien, kuten muovin, paperin ja puun käsittelemiseen. Niitä työstettäessä vapautuu ilmaan erilasia kaasuja ja pölyjä, jotka ovat terveydelle haitallisia.

Mitä lasertyöstöstä syntyvät kaasut ja pöly ovat?

Lähes kaikessa lasertyöstössä vapautuu jonkinlaisia savukaasuja, kun laser kuumentaa materiaalin pintaa. Vapautuva savukaasu on sekoitus hiukkasia ja kaasumaista ainetta materiaalista riippuen. Esimerkiksi  metallien ja lasin kaltaisten aineiden työstöstä muodostuva savukaasu koostuu pääosin hiukkasista, joista suurin osa on halkaisijaltaan alle viiden mikrometrin kokoisia. Alle 30 mikrometrin kokoiset hiukkaset on niin pieniä, ettei niitä voi nähdä paljain silmin. Ne kulkeutuvat helposti hengityksen mukana keuhkoihin ja voivat aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita. Siksi hiukkasten poistaminen työympäristöstä on äärimmäisen tärkeää.

Orgaaniset materiaalit, erityisesti muovit, tuottavat paljon monimutkaisempia höyryjä. Kaasumaiset, haihtuvat aineet ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa ja voivat olla myrkyllisiä. Hengitettäessä myrkylliset savukaasut voivat aiheuttaa hengitystievammoja hengityksen vaikeutumisesta  akuutteihin hengitystievaurioihin, jotka saattavat pahimmillaan johtaa jopa kuolemaan.

Savukaasun poisto

Työturvallisuuden takaamiseksi on kehitetty erilaisia savukaasunpoistolaitteita, savukaasuimureita. Nämä imevät työstäessä syntyneet hiukkaset sekä kaasut sisäänsä ja suodattavat ulostulevan ilman puhtaaksi. Tällaisten imureiden käyttö on suositeltavaa myös laserlaitteen pitkäikäisyyden kannalta. Tehokkaan savukaasunpoiston ansiosta pienet hiukkaset eivät pääse kertymään laitteen mekaniikkaa, optiikkaan tai muihin tärkeisiin osiin aiheuttamaan toimintahäiriöitä.

Kun savukaasut poistetaan työympäristöstä asianmukaisella laitteella, pystytään varmistamaan työntekijöiden turvallisuus, laitteen pitkäikäisyys ja tuottavuus, sekä ympäristönsuojelumääräysten vaatimusten täyttyminen. Sosiaali- ja terveyministeriö on julkaissut haitallisiksi tunnetunnetuille pitoisuuksille (HTP) raja-arvot HTP-ARVOT -dokumentissa. Dokumentin ja mittausten perusteella voidaan tarkastella onko työympäristö turvallinen savukaasujen osalta.

Lasertyöstöstä aiheutuvat savukaasut ja partikkelit ovat myös ympäristölle haitallisia. Savukaasujen johtaminen luontoon voi johtaa sanktioihin.

Savukaasun poistolaitteet

Paras vaihtoehto olisi käyttää sellaista savukaasunpoistolaitetta, joka on mitoitettu käytettävälle laserlaitteelle ja tarkoitettu työstettävälle materiaalille. Jokaiselle laitteelle löytyy oma suositus riittävästä ilmavirrasta sekä imupaineesta. Lue lisää savukaasuimureista: savukaasuimurit laserille

Lisäksi olisi hyvä muistaa vaihtaa savukaasunpoistolaitteiden suodatinelementit tarpeeksi usein, jotta ne toimivat halutulla tavalla. Tyypillisesti vaihtoväli on noin 12 kuukautta, mutta yleensä savukaasuimuri on varustettu tukkeutumisen seurantajärjestelmällä, jonka perusteella helposti näkee vaihtoajankohdan. Tarvitseeko laitteesi suodattimet vaihtaa? Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse: myynti@kilt.fi tai soittaa: 020 785 1515