Puun ja vanerin laserleikkaus SEI Mercury laserleikkurilla

Laserleikkauksessa käytetään yleensä tasokoneita, joissa leikkuupää liikkuu x- ja  y- suuntaisilla akseleilla. Laserleikkaus on parhaimmillaan ohuilla materiaaleilla. Se sopii hyvin tiettyjen muovien, esimerkiksi akryylin ja PET:in, sekä useimpien orgaanisten materiaalien, esimerkiksi vanerin ja nahan leikkaukseen. Laseria käytetään myös paljon kankaiden ja erilaisten kalvojen sekä tarrojen leikkauksessa. Konepajateollisuudessa laseria hyödynnetään laajalti metallin leikkaamiseen, jota varten tarvitaan tehokkaita lasereita.

Laserleikkauksen edut

Laserleikkuun etu on tarkka leikkuujälki. Pienen lämmöntuonnin ansiosta laserilla voidaan leikata hyvin kapeasti ja tarkasti mutkikkaita kuvioita ilman materiaalin vääntymistä tai kärsimistä. Laserleikkuun jälkeen vältytään usein leikkauksen jälkeiseltä työltä, esimerkiksi kappaleen oikaisulta tai leikkausreunojen siistimiseltä.

Laserleikkaus prosessina

Laserleikkaus perustuu kahteen osatekijään, itse lasersäteeseen ja leikkauskaasuun:

  • Lasersäteet on jaettu eri tyyppeihin sen perusteella, mitä väliainetta lasersäteen synnyttämisessä on käytetty. Laserleikkauksessa käytetään tyypillisesti CO2-laseria, jonka aallonpituus on 10,6 µm. Lasersäde kohdistetaan leikattavaan materiaaliin linssillä niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri tehotiheys ja paras mahdollinen leikkuujälki. Paksummilla materiaaleilla käytetään usein isompaa polttoväliä kuin ohuilla materiaaleilla.
  • Leikkauskaasun tehtävänä on suojata laserin optiikka käryiltä ja myös omalta osalta osallistua itse leikkausprosessiin. Leikkauskaasu syötetään paineistettuna suoraan leikkupäästä leikkausrailoon. Kaasu voi olla tavallista paineilmaa tai inerttiä kaasua, esimerkiksi typpeä, joka voi jossain tapauksissa parantaa työstöjälkeä. Kaasu työntää pois käryt ja estää työstettävää materiaalia syttymästä tuleen. Joillakin materiaaleilla se tehostaa myös itse leikkausprosessia. Metalleilla sulatusleikkaamisessa kaasu työntää sulan metallin pois. Metallien laserpolttoleikkauksessa leikkauskaasuna käytetään happea, joka tuottaa eksotermisen reaktion ja saattaa nopeuttaa leikkausprosessia jopa kuusinkertaisesti.

Katso laserleikkauksesta yleisesti kertova video.

 

Metallien laserprosessointi opas

Katso aiheeseen liittyvä video