Lasermerkintälaitteet toimivat periaatteeltaan kaikki samalla tavalla, eli lasersädettä ohjataan nopealla skannerijärjestelmällä halutun lopputuloksen saamiseksi.

Lasermerkintälaitemalleja on kuitenkin kohtuu suuri määrä, jotta kaikkiin merkintätarpeisiin löytyy optimaalinen ratkaisu. Yleisimmät muuttujat ovat työalueen koko, tarvittava laserteho, vaadittu tarkkuus ja nopeus, merkataanko 2D vai 3D pintoja ja tietysti markattava materiaali. Myös merkkauksen korkeussäätöön on eri ratkaisuja, kuten sähköinen Z-akseli ja dynaaminen säteenlaajennin tai näiden yhdistelmä. Lisäksi laitteiston valintaan vaikuttaa tarve integroida laitteisto muuhun tuotantojärjestelmään ja mahdollinen tarve erilliseen pelkistettyyn operaattorikäyttöliittymään.

Skannerijärjestelmissä lasersädettä ohjataan ainoastaan pieniä skanneripeilejä liikuttamalla. Näin laitteessa on vain vähän liikkuvia osia ja työstönopeudet ja -kiihtyvyydet ovat erittäin suuria. Työstöä rajoittavaksi tekijäksi muodostuu usein käytettävissä oleva laserteho, jota voi kuitenkin tarpeen mukaan skaalata ylöspäin.

Laserevo MINI

Laserevo MINI on työpöydällä pidettävä kompakti ja monipuolinen lasermerkintälaite, jolla hoituu suojakotelon ansiosta merkinnät turvallisesti.

Lue lisää